Cultuur

Cultuur

December 10, 2017 Beleidsplan 0

Verenigingsleven

Zowat elke deelgemeente beschikt over een parel van een ontmoetingscentrum. Maar is er ook voldoende te beleven? Om een hogere bezettingsgraad te realiseren, moedigen we verenigingen aan om meer gebruik te maken van de infrastructuur.

Ook private verhuur – aan concurrentiële tarieven – willen we verder stimuleren. Zo kunnen lokale bewoners meer gebruik maken van de mooiste locaties in eigen buurt. Tot slot trekken we een deel van het cultuurbudget uit om meer commercieel gerichte optredens te organiseren in de diverse cultuurcentra die groot Beveren rijk is.

We komen allemaal meer en meer tijd tekort. Tijd maken voor cultuur komt hierdoor ook onder druk. Om mensen te verleiden om toch naar het cultuurcentrum of naar een evenement af te zakken, kan er gerichter gecommuniceerd worden via sociale media en specifieke apps. Korte berichten via Facebook en smartphone zijn ideaal om iedereen te bereiken.

Het huidige bestuur besliste om de subsidies voor verenigingen met 10% te verlagen. Bijkomende niet-financiële steun om verenigingen te helpen in hun werking is dan ook wenselijk. Verenigingen vormen immers het weefsel van een gezonde samenleving. Ze verdienen onze steun.

Cultureel erfgoed

Beveren heeft een mooi aanbod aan cultureel erfgoed. Een deel hiervan werd gevrijwaard van verval en heeft een nieuwe functie gekregen. Een ander deel krijgt helaas te weinig aandacht.

Open VLD wil de gevels van waardevolle historische panden vrijwaren en zo het uitzicht van pittoreske dorpspleinen bewaken voor volgende generaties.

Hof ter Saksen werd reeds mooi gerestaureerd aan de buitenzijde. Onder toezicht van de gemeente zou men deze locatie beter kunnen commercialiseren. De opbrengst kan op zijn beurt gebruikt worden voor de restauratie van het interieur. Andere gemeenten pasten deze methode reeds met succes toe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *