Energie, Klimaat en Materiaalbeheer

Energie, Klimaat en Materiaalbeheer

December 10, 2017 Beleidsplan 0

De opwekking van alternatieve energie en het hergebruik van materialen zorgen beiden voor nieuwe economische groeipolen. Deze groeipolen zorgen voor werkgelegenheid en dus welvaart voor de Beverse burger.

Open Vld wil Beveren wil onze gemeente een voortrekkersrol laten spelen en de toekomst dus een stuk vóór zijn. Dit doen we door burgers mee te laten participeren in gemeentelijke initiatieven, de nodige ruimte te bieden aan ondernemers in deze sectoren én de sluiting van de kerncentrale van Doel voor te bereiden.

Gemeentelijke initiatieven

Alles begint met een herwerkte kijk op energie-efficiëntie: energie die je niet gebruikt, moet je ook niet opwekken of betalen. Open Vld wil het budget voor bestaande energiepremies dan ook toespitsen op energetische renovaties van bestaande woningen. Zo bereiken we een win-win-winsituatie waarbij wooncomfort wordt verbeterd, minder energie dient te worden opgewekt en de energiefactuur van onze inwoners daalt.

De energie die we nog nodig hebben, wekken we maximaal op via alternatieve energie. Volgens de laatste gemeentemonitor beschikt 19% van de inwoners van Beveren reeds over zonnepanelen. Voor mensen met een slecht georiënteerd dak of bewoners van een appartement is de investering in zonnepanelen niet altijd rendabel of evident.

Als gemeente laten we deze inwoners dan ook mee investeren en participeren in gemeentelijke zonneparken of andere alternatieve energieprojecten. Denken we maar aan het dak van het Cultureel Centrum of de lokale Gemeenteschool. Door het aanbieden van projecten waar inwoners mee in kunnen investeren en participeren, zorgen we ervoor dat hernieuwbare energie een verhaal wordt waar iedereen zelf aan kan meebouwen en tegelijk een mooi rendement genereert.

Inzake mobiliteit geeft de gemeente onder impuls van Open Vld het goede voorbeeld en koopt enkel nog voertuigen aan met een alternatieve aandrijving (hybride of elektrisch).

We omarmen ook volop de komst van elektrische laadpalen voor auto’s op aantrekkelijke plaatsen in de gemeente.

Ruimte bieden aan ondernemers

Zowel de omschakeling naar hernieuwbare energie als het hergebruik en recyclage van materialen vereisen ruimte.

Wat hernieuwbare energie betreft, bekijken we wat de mogelijkheden zijn van het voorontwerp van decreet omtrent de bestemmingsneutraliteit. Door dit decreet kunnen we als gemeente – gemotiveerd – plaats maken voor de productie en opslag van hernieuwbare energie op plaatsen waar op soms achterhaalde redenen niet kon gebouwd worden. Zelfs al was er geen hinder voor omwonenden (bvb. aan de rand van natuurgebieden of in bouwvrij agrarisch gebied).  

Materialen en grondstoffen worden alsmaar schaarser goed. De prijzen nemen dan ook alsmaar toe, wat tegelijk het rendement op hergebruik en recyclage ten goede komt. Dit noemen we de circulaire economie.

Als we kijken naar de goede resultaten van bvb. Umicore, weten we dat er toekomstperspectief is. Het ruimtebeslag en de nood aan transport van bulkgoederen in de circulaire economie is evenwel groot.

Open Vld Beveren pleit er dan ook voor om in de plannen van de havenuitbreiding zeker ook te eisen dat er niet enkel ruimte wordt voorzien voor bijkomende containeroverslag, maar ook voor circulaire bedrijven die een hogere toegevoegde waarde én jobs creëren. En dit ook voor de KMO’s die als toeleverancier kunnen werken.

Wat na de kerncentrale?

Naar aanleiding van de goedkeuring van het energiepact heeft de federale regering opnieuw aangekondigd dat de deuren van onze kerncentrales in 2025 moeten sluiten. In de overgang naar een volledige omschakeling naar de productie en opslag van hernieuwbare energie zullen moderne gascentrales voor de nodige energiebevoorrading zorgen.

Gascentrales hebben het voordeel dat ze – in tegenstelling tot kerncentrales – vlot aan en af kunnen geschakeld worden op het moment dat er veel elektriciteit uit zon en wind beschikbaar is. Zo ontstaat er geen concurrentie tussen de verschillende energiebronnen, die de rendabiliteit van investeringen in hernieuwbare energie ondermijnt.

Deze beslissing vormt dus een duidelijk signaal voor zowel uitbaters van (nieuwe) gascentrales als voor producenten van hernieuwbare energie en energieopslag.

Gelet op al deze nieuwe uitdagingen en investeringen, zijn wij er als Open Vld Beveren dan ook van overtuigd dat de technisch goed opgeleide werknemers van de Kerncentrale in Doel, snel een nieuwe uitdaging bij Engie Electrabel of een andere werkgever in deze sectoren zullen vinden.

Niet alleen voor de huidige werknemers van de kerncentrale zijn er veranderingen op til. Ook voor onze gemeente is de kerncentrale een belangrijke bron van inkomsten. Open Vld Beveren pleit er dan ook voor om de hoge schuldenlast van de gemeente af te bouwen. Dit doen we door de organisatie van een efficiënte en effectieve gemeentediensten en een meer realistisch investeringsbeleid dat focust op basisinvesteringen (bvb. lokale wegen) in plaats van in prestigeprojecten.

Door lagere rente- en aflossingskosten bereiden we ons voor op de lagere inkomsten en houden we de financiën van de gemeente gezond. En dit zonder belastingverhogingen.

Gewóón doen is soms al meer dan genoeg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *