Financieel

Financieel

December 10, 2017 Beleidsplan 0

Nieuwe projecten kosten geld. Recent bleek dan ook dat we in Vlaanderen op de 3de plaats staan qua schuld per inwoner.
Een toekomst zonder inkomsten uit de kerncentrale moeten we dan ook nú reeds beginnen voorbereiden. Nieuwe belastingverhogingen zijn hierbij uit den boze. Door te focussen op investeringen in basisinfrastructuur (lokale wegen, voet- en fietspaden,…) in plaats van prestigeprojecten (zoals het administratief centrum), kunnen we onze leningslasten in de toekomst beperken en bijgevolg de lagere inkomsten uit de kerncentrale opvangen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *