Mobiliteit in Beveren

Mobiliteit in Beveren

December 10, 2017 Beleidsplan 0

“Hoe krijgen we het verkeer in Beveren terug vlot?” Dat is dé vraag die zowat iedere inwoner van Beveren bezighoudt. Momenteel lijkt er nog niet direct een oplossing in zicht. Als we evenwel samen vooruit kijken is er nochtans veel mogelijk.

De voorbije jaren hebben we het verkeer in onze gemeente fors zien toenemen. De economische groei trekt aan, de Waaslandhaven breidt verder uit en we maken allemaal wel eens gebruik van een postorderbedrijf om een pakje aan huis te laten bezorgen.

Open Vld Beveren ziet 2 grote elementen van oplossing:

  • Het uitbreiden van onze weg- én fietsinfrastructuur én;
  • de uitbouw van een slim en aantrekkelijk aanbod aan alternatieven voor de (vracht)wagen.

Voor de uitbreiding van de weginfrastructuur is de gemeente uiteraard grotendeels afhankelijk van hetgeen het Vlaamse Gewest realiseert. De beloftes zijn daar alleszins groot:

  • Het routeplan 2030, met de aanleg van de Oosterweelverbinding én een versterkte bereikbaarheid van de Liefkenshoektunnel;
  • Een nieuwe zuidwestelijke ontsluiting van de Waaslandhaven die de afrit Vrasene en Verrebroek ontlast;
  • En de uitbouw van een zogenaamde “kamstructuur” om de dorpskernen te ontlasten en tegelijk de KMO-zones bereikbaar te houden.

Uiteraard zijn dit oplossingen waar we nog meerdere jaren op moeten wachten.

In tussentijd blijven wij als Open Vld Beveren aandringen op het tijdelijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, tot het moment van de opening van de Oosterweelverbinding.

Op lokaal niveau ondersteunen wij de voorziene tonnageverboden die sluipverkeer tegengaan. We letten er wel op dat lokale bedrijven en handelaars bereikbaar blijven zonder noodzakelijke omwegen.

De heraanleg van de N70 zal tenslotte ook een vlottere doorstroming door Melsele en Beveren mogelijk maken.

Gelet op de recente opkomst van elektrische fietsen, wint ook de fietsinfrastructuur aan belang. Hierin speelt de gemeente uiteraard wél een trekkende rol. Open Vld Beveren wil hierbij maximaal inzetten op het veiliger maken van de lokale fietspaden én tegelijk meewerken aan de uitbouw van fietsostrades.

Naast infrastructuur, is ook de uitbouw van een slim en aantrekkelijk aanbod aan alternatieven voor de (vracht)wagen

Wat het vrachtverkeer betreft, zijn er nog vele mogelijkheden om het transport over de weg beter te combineren met vervoer over water en spoor. In vaktermen noemt dit de “modal shift”.

Voor het personenvervoer kunnen innovatieve en creatieve ideeën een oplossing op maat bieden voor uw behoefte aan mobiliteit.

Vooreerst willen we een versterking van reeds bestaande initiatieven zoals de Park and Rides en de i-bus.

Daarnaast willen we ook de informatie over de verschillende vervoersmiddelen vlot ter beschikking stellen.

De stad Gent pakte zo recent uit met de ontwikkeling van een website waarop alle realtime informatie over de verkeerssituatie terug te vinden is. Concreet vind je op de website verkeer.gent alle informatie over files, ongevallen, rijtijden, het aantal beschikbare parkeerplaatsen, de uren van treinen en bussen,… De toepassing verzamelt de data van een heleboel openbare en privé-instanties en stelt deze in één oogopslag ter beschikking. Op termijn zal men de informatie in functie van ieders verplaatsing ter beschikking stellen via Facebook, Whatsapp,

Met informatie alleen geraak je natuurlijk niet op je bestemming.

Ook qua vervoersmiddelen ontstaan er meer en meer nieuwe oplossingen. Zo werd recent ook een ander interessant Gents initiatief voorgesteld: “Battmobiel” is een startend bedrijf dat mikt op mensen die de wagen niet elke dag gebruiken. Het bedrijf stelt zo aan verschillende “community’s” (bvb. een specifieke wijk) elektrische auto’s (Tesla en Renault Zoë) en elektrische (bak)fietsen ter beschikking.

Door de communitywerking onderhoudt iedereen de auto alsof het de zijne is. Via de app weet iedereen dan weer wie de voertuigen op welk moment gebruikt.

Als Open Vld Beveren zijn wij ervan overtuigd dat we mobiliteit niet oplossen door het opleggen van allerlei verboden of het tegenhouden van economische vooruitgang.

Door een combinatie van bijkomende infrastructuur enerzijds en het stimuleren van het gebruik van alternatieven anderzijds, kunnen we samen de verkeersknoop oplossen!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *