Onderwijs en Samenleven

Onderwijs en Samenleven

December 10, 2017 Beleidsplan 0

De scholen in Beveren kennen de laatste jaren een enorme groei door de instroom van leerlingen uit de eigen gemeente, maar vooral ook uit de buurgemeenten. Open VLD Beveren wil verder inzetten op het behoud en de financiering van de huidige onderwijsfaciliteiten.

Hierbij kiezen we voor een gelijke behandeling van zowel het eigen als het vrije net. Het beperken van de schoolfactuur en het aanbieden van een ruim aanbod van voor- en naschoolse opvang is hierbij de doelstelling.

We versterken de wisselwerking tussen de scholen en de lokale bedrijven. Investeringen door onze bedrijven in recente apparatuur kunnen ervoor zorgen dat afgestudeerde jongeren snel en efficiënt inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Samen met de komst van extra scholieren, dient de veiligheid rondom onze scholen nauw in de gaten gehouden te worden. Zo dient er bv. werk gemaakt te worden van een preventief drugsbeleid, zowel aan de schoolpoort als in het uitgangsleven. Hierbij kiezen wij voor een aanpak waarbij jongeren weerbaarder gemaakt worden tegen verleidingen als tabak en drugs. Uiteraard treedt de politie streng op als het moet.

Op het vlak van de integratie van nieuwkomers, kijken we vooral naar het succesvolle beleid van burgemeester Bart Somers in Mechelen. Het bouwen van bruggen tussen de verschillende gemeenschappen en culturen zorgt vooreerst voor wederzijds begrip en respect. Een aanpak op maat door de sociale diensten van de gemeente, zorgt er verder voor dat ieder zijn weg kan vinden in de maatschappij en onze gemeente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *