Sociaal

Sociaal

December 10, 2017 Beleidsplan 2

Gezin

Gezinnen en families worden kleiner. Oma en opa zijn niet altijd meer beschikbaar om in te springen voor de opvang van de kinderen. Als vooruitstrevende partij willen wij tegemoet komen aan nieuwe noden. Zo is een goede organisatie van buitenschoolse opvang voor iedereen belangrijk, maar in het bijzonder voor alleenstaande ouders. Bovendien kan er steeds minder gerekend worden op de grootouders, aangezien ook zij langer moeten werken of verder weg wonen.

De vraag naar meer flexibele opvang neemt dus toe. Hier stellen wij vast dat een nieuwe vorm van opvang met zeer flexibele uren dringend nodig is. Gelet op het belang voorzien we hiervoor dan ook in gemeentelijke ondersteuning. De klassieke kindercrèches verliezen we uiteraard ook niet uit het oog: de regels en eisen op vlak van kinderopvang worden namelijk steeds zwaarder, waardoor crèches het vaak financieel moeilijker krijgen. Naast de subsidies voor gemeentelijke en VZW initiatieven, is een gelijke ondersteuning van privé-initiatieven van belang.

Ouderen

Het zorgaanbod voor onze inwoners verdient de nodige aandacht. Door de verdere vergrijzing van onze maatschappij is ouderenzorg hierbij een bijzonder aandachtspunt. Mensen willen hun leven zo lang mogelijk in eigen handen houden en zelfstandig zijn. Daarom zetten we in op de subsidiëring en promotie van een kwalitatief aanbod aan thuis- en gezinsverzorging voor bejaarden.

Investeringen in nieuwe rust -en verzorgingstehuizen en residenties stemmen we af op het aantal inwoners waarvoor deze zorg onontbeerlijk is. Ook de fysieke en geestelijke gezondheid krijgt aandacht in ons beleidsplan. Via extra aandacht voor dag verzorging, zorgen we ervoor dat een stijgend aantal mantelzorgers tijdelijk kan worden ontlast.

Open Vld Beveren wil tot slot bij het toewijzen van sociale woningen voorrang geven aan bewoners van groot Beveren. Bij het uitbouwen van sociale woonwijken kiezen we voor een gezonde mix tussen koopwoningen, bouwgronden en sociale huurwoningen om de leefbaarheid van onze wijken te bewaken.

2 Responses

 1. Cecile Hennissen says:

  beste mensen van Open VLD,
  Hebben jullie ook een plan voor het bestrijden van kinderarmoede, die ook in Groot Beveren steeds toeneemt?

  • Kasper Dierckx says:

   Beste Cecile,

   De kansarmoedecijfers zijn tijdens het laatste bestuur inderdaad bijna verdubbeld. Wij willen deze evolutie een halt toeroepen en zelfs terugdringen. Dit kan door een reactief beleid, maar ook door een proactief beleid. Alles begint bij een realistischer financieel beleid waardoor ook de grondlasten kunnen worden verlaagd en dit zowel voor eigenaars als huurders. Verder is begeleiding en inclusie bij culturele en sportieve evenement van vitaal belang.

   Uw Open Vld-Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *