Toerisme in de polders

Toerisme in de polders

December 10, 2017 Beleidsplan 0

Onze poldergemeenten doen het over het algemeen goed. De havenactiviteit wordt goed gebufferd én er is een groot aanbod aan jobs dicht bij huis. Bijkomende woonuitbreiding en het behoud van de winkels in de dorpskern van die polders zijn volgens Open VLD Beveren een goede zaak. Om de leefbaarheid van onze poldergemeenten te bewaken ontwikkelen we een leefbaarheidsmonitor.

We moeten de troeven van de polder ook verder uitspelen. De uitbouw van het toerisme in Prosperpolder is er zo één van.

Om dit alles mogelijk te maken, zal er op sommige domeinen nog een tandje moeten worden bijgestoken. Mobiliteit is hierbij één van de grote aandachtspunten.

De ontlasting van de gewestweg tussen Vrasene, Verrebroek en Kieldrecht is dringend nodig. We verwachten hierbij veel heil van de zeer concrete plannen om het Havenverkeer van de afrit Vrasene-Verrebroek weg te houden, via een nieuw op- en afrittencomplex op de Expresweg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *