Havenuitbreiding

Havenuitbreiding

June 27, 2018 Beleidsplan 0

Het Saefthingedok heeft al heel wat beroering veroorzaakt. Ook Open Vld Beveren heeft haar mening in dit verhitte debat. 

Het liberale gedachtegoed staat voor vooruitgang en staat dus een weloverwogen uitbreiding van de haven niet zomaar in de weg. Wel dienen er eerst enkele belangrijke voorwaarden ingevuld te worden vooraleer over een mogelijke uitbreiding kan worden gepraat.

Zo dient er vooreerst een duidelijk en uitgebreid onderzoek te worden gedaan naar de impact van verdere havenuitbreiding op de mobiliteit rond Beveren. Hiervoor moeten ook eerst oplossingen gevonden en uitgevoerd worden (Oosterweelverbinding, Nieuwe ontsluiting waaslandhaven, Versterking van de E34 richting Gent, ontlasten van de dorpskernen, …). 

Komen deze oplossingen er niet, dan komt er ook geen havenuitbreiding.

De tweede voorwaarde is dat de havenuitbreiding extra jobs oplevert voor de Beverse bevolking. Dit kan bijvoorbeeld door de nodige havenruimte te voorzien voor nieuwe economische activiteiten met meer toegevoegde waarde en werkgelegenheid, zoals de chemie en circulaire economie (recyclage,…). Op die manier stappen we ook weg van de loutere focus op de uitbreiding van de containertrafiek en maken we dus opnieuw een ‘shift’ in de huidige havencultuur.

Ook bekijken we hoe een havenuitbreiding kan doorgevoerd worden, met zo weinig mogelijk impact op de omliggende polderdorpen en op het innemen van landbouwgebied.

Tot slot moet grondig nagegaan worden of het Saefthingedok verzoenbaar is met een (vernieuwde) woonfunctie van Doel. 

Als deze toch nog verzoenbaar zou blijken te zijn met de huidig voorziene uitbreiding, moet er ook verder gedacht worden of deze garantie ook voor een langere termijn kan gelden. 

Hoe lang zal het duren vooraleer het havenbestuur ook naar de zogenaamde noordelijke zijde van het Saefthingedok begint te lonken?

Wij van Open Vld Beveren willen alleszins niet opnieuw voorhebben dat een volgende havenuitbreiding opnieuw voor dezelfde problemen en onzekerheid zorgt en zo de (nu beloofde) leefbaarheid van Doel opnieuw zou ondermijnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *