Nele Lijnen: “Zieke zelfstandigen krijgen sneller uitkering”

Nele Lijnen: “Zieke zelfstandigen krijgen sneller uitkering”

February 23, 2019 Ongecategoriseerd 0

Open VLD Beveren is zeer tevreden met de goedkeuring van het voorstel dat zelfstandigen die ziek worden of door een ongeval arbeidsongeschikt zijn, en momenteel nog 14 dagen moeten wachten voor ze van het ziekenfond een uitkering ontvangen nu van een verkorting van deze wachtperiode van 14 naar 7 dagen kunnen genieten. Daarbovenop worden ziekteperiodes van langer dan 7 dagen voortaan al vanaf de eerste dag vergoed. “Op die manier zijn zelfstandigen beter gewapend tegen inkomensverlies bij ziekte”, zeggen liberale kamerleden Nele Lijnen en Frank Wilrycx.

Sinds 1 januari 2018 is de wachtperiode van twee weken op initiatief van minister van Sociale Zaken Maggie De Block korter geworden. “Het is positief dat de wachttijd al was ingekort”, stelt Lijnen. “Het mocht voor ons gerust verder gaan. Momenteel heeft een zelfstandige met bijvoorbeeld een zware griep een inkomensverlies omdat die niet kan werken. Dat geldt niet voor werknemers: zij hebben een gewaarborgd loon. Dat is oneerlijk en het is een goede zaak dat we dit met dit wetsvoorstel hebben rechtgezet.”

Werkbaar systeem

De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde unaniem het wetsvoorstel goed dat de carensperiode inkort tot zeven dagen. “We voegen daar aan toe dat zelfstandigen die lánger dan zeven dagen ziek zijn, al vanaf de eerste dag een uitkering zullen ontvangen. Voor hen geldt dus een uitzondering op de ‘zevendagenregel’”, stelt Lijnen. Het voorstel bepaalt dat het niet mogelijk is om die uitkering retroactief aan te vragen om te vermijden dat mensen misbruik zouden maken van het systeem.
“Dit is opnieuw een stap in de goede richting. Volgende legislatuur willen we werk maken van een gelijke sociale bescherming, ongeacht je statuut als werknemer, ambtenaar of zelfstandige”, besluit minister van Sociale Zaken Maggie De Block.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *