Open Vld Beveren hekelt gebrek aan visie in meerjarenplan van Beverse bestuursploeg

Open Vld Beveren hekelt gebrek aan visie in meerjarenplan van Beverse bestuursploeg

December 26, 2019 Persbericht 0

Net zoals Open Vld Beveren teleurgesteld was in het inspiratieloze bestuursplan van de Beverse bestuursploeg, zijn ze ook ontgoocheld in het gebrek aan visie in het meerjarenplan. Kitty Schelfhout, gemeenteraadslid voor Open Vld Beveren, heeft het meerjarenplan dan ook niet goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 17 december 2019. Open Vld Beveren is vooral teleurgesteld in het feit dat de gemeente haar financiën nog steeds niet goed onder controle heeft. Het eindplaatje klopt wel, maar dat is dankzij de industrie en de kerncentrale, aangevuld met een onnodig hoge belastingdruk.

Verder blijven de uitgaven op een zeer hoog peil per inwoner: tot 50% hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Ondanks de inspanningen blijken de kosten nog steeds niet onder controle. Wat betreft de belastingen stoort het ons sterk dat deze zelfs nog verhoogd worden voor de lokale ondernemers, terwijl wij er voor pleiten om net belastingen af te schaffen. Voor de gemeente zijn die taksen op de lokale ondernemers slechts een kleine inkomstenstroom, maar voor de handelaars bedraagt dit een hele hap uit hun budget. Voor die handelaars zit er trouwens bedroevend weinig in deze meerjarenbegroting. Geen plan, geen geld, geen ondersteuning.

Eerder berichtte Open Vld Beveren al dat ze het een positief feit vinden dat de bestuursploeg een armoedeplan ambieert op te maken. Helaas is dit broodnodige plan er nog steeds niet en maakt dit armoedeplan ook geen deel uit van het meerjarenplan. Dit betekent dat het niet duidelijk is hoeveel geld de bestuursploeg wil spenderen aan de strijd tegen armoede, maar ook dat ze zichzelf hieromtrent geen strategische doelstelling opleggen. Een totaal gebrek aan visie dus.

Daarnaast zien we voor mobiliteit wel fondsen die gereserveerd worden maar het is niet erg duidelijk waar die naartoe zullen gaan. De verkeerssituatie is nochtans catastrofaal in onze gemeente, waardoor wij als Open Vld Beveren een duidelijke visie van het gemeentebestuur hadden verwacht. Helaas hebben wij dus moeten vaststellen dat er ook omtrent mobiliteit geen duidelijke visie, maar ook geen duidelijk kostenplaatje beschikbaar is.

Tot slot blijft de financiering van het AC voor Open Vld Beveren minstens even onduidelijk. De totaalprijs van het gebouw bedraagt nu 47,6 miljoen, dat is érg veel geld. Bovendien staat er bij de risico’s vermeld dat eventuele prijsherzieningen en verrekeningen van de aannemer niet kunnen ingeschat worden. Erg merkwaardig.  Het stoort ons ook sterk dat daarvoor de reserves worden aangesproken, die we nochtans hard nodig zullen hebben zodra de kerncentrales gesloten worden.

Kitty Schelfhout tijdens de eedaflegging op de gemeenteraad van 17 december 2019.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *