Category: Persbericht

Open Vld Beveren roept de gemeente op om voor alle inwoners te voorzien in een gratis energiescan aan huis

Energiecrisis – Open Vld Beveren roept de gemeente op om voor alle inwoners te voorzien in een gratis energiescan aan huis


September 29, 2022 0

Uitzonderlijke vrijstelling belasting op drijfkracht naar aanleiding van de corona-crisis

Heel wat bedrijven en KMO’s hebben als gevolg van de corona crisis hun bedrijvigheden, of een deel daarvan, voor een tijd moeten stilleggen.  Dit heeft uiteraard een negatieve impact op het bedrijfsinkomen en de jobzekerheid voor de werknemers. In de regio Waasland/Antwerpen heffen van de 37 gemeenten 16 gemeenten belasting op drijfkracht.  Deze belasting houdt…
Read more


May 25, 2020 0

Open Vld Beveren pleit voor afschaffing pestbelastingen voor lokale bedrijven

Op 22 februari jl. berichtte Het Laatste Nieuws over een oproep van Vlaams volksvertegenwoordiger Maurits Vande Reyde (Open Vld) om nutteloze lokale belastingen op ondernemers af te schappen. “Het zijn pestbelastingen zoals een taks op drijfkracht, steenbakkerijen en vermakelijkheden. Absurd en niet meer van deze tijd ”, zo stelt hij. Het blijkt inderdaad om aanzienlijke bedragen…
Read more


March 3, 2020 0

Grote verwachtingen over het armoedeplan worden niet ingelost!

Open Vld Beveren heeft ruim een jaar moeten wachten op de publicatie van het Beverse armoedeplan. De verwachtingen waren m.a.w. hooggespannen, maar het resultaat draaide uit op een sisser.  Open Vld Beveren meent dat er met moeite gesproken kan worden van een echt armoedeplan. Het gaat hier eerder om een oplijsting van goede voornemens, die…
Read more


February 1, 2020 0

Open Vld Beveren hekelt gebrek aan visie in meerjarenplan van Beverse bestuursploeg

Net zoals Open Vld Beveren teleurgesteld was in het inspiratieloze bestuursplan van de Beverse bestuursploeg, zijn ze ook ontgoocheld in het gebrek aan visie in het meerjarenplan. Kitty Schelfhout, gemeenteraadslid voor Open Vld Beveren, heeft het meerjarenplan dan ook niet goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 17 december 2019. Open Vld Beveren is vooral teleurgesteld in…
Read more


December 26, 2019 0

Open Vld Beveren voert wissel in de gemeenteraad door: Kitty Schelfhout vervangt Kasper Dierckx

Omwille van professionele redenen kan Kasper Dierckx zich niet meer voor de volle 100% inzetten om de Beverse belangen te dienen in de gemeenteraad. Hij trekt hier zijn conclusies uit en stelt zijn mandaat terug ter beschikking van de partij. Kasper wordt opgevolgd door Kitty Schelfhout, die de komende tweeënhalf jaar zal zetelen in de…
Read more


December 4, 2019 0

Winkeldorp: Positief Bekeken!

Op de gemeenteraad van dinsdag 30 april bracht ons gemeenteraadslid Kasper Dierckx de toestand van Winkeldorp Beveren onder de aandacht. De lokale handelaars staan onder druk door de toenemende leegstand en het fenomeen van de opkomende online verkopen. Nochtans hebben de winkeliers heel wat te bieden : vakmanschap, dienstverlening en originele producten die men ter…
Read more


May 4, 2019 0

Duizelingwekkende cijfers Administratief Centrum Beveren

Waar men aanvankelijk in 2008 startte met de plannen voor een nieuw gemeentehuis en politiegebouw te Beveren met een kostprijs van 5 tot 10 miljoen Euro voor beiden, staat de meter nu reeds op 45,9 miljoen Euro voor een nieuw AC. Open Vld klaagt al langer de hoge kostprijs van het nieuw Administratief Centrum in…
Read more


September 24, 2018 0

Verrassende kandidate op Open Vld lijst.

“Als oppositiepartij was het voor ons zeer moeilijk om inzage in dossiers over het sociale luik te verkrijgen en dit onderwerp werd door ons tot nog toe niet volledig opengetrokken. Met genoegen kunnen wij dan ook meedelen dat Erna Tindemans, ondervoorzitter OCMW Beveren, onze rangen komt vervoegen.” Aldus Open Vld Beveren. Onvrede omdat N-Va geen interesse en aandacht…
Read more


September 14, 2018 0

Open Vld Beveren stelt haar lijst voor!

Open Vld Beveren kiest bewust voor een lijst met elf nieuwe gezichten die doorheen de lijst worden geruggesteund door ervaren kandidaten zoals voormalig Vlaams Parlementslid Erna Roosens-Van Wauwe. Maar liefst de helft van de eerste tien kandidaten zijn nieuwkomers. Kasper Dierckx vormt het speerpunt en is, met zijn 24 jaar, het toonbeeld van de verjonging…
Read more


September 2, 2018 1